Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

ledamotsubstantiv~en, -mötermember; i lärt sällskap o.d. fellow <av, ii båda fallenskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasof>
sammankallandesubstantiven ~, pl. =, sammankallande [ledamot] till mötet var the convener of…
adjungeratransitivt verb~de, ~tcall inadjungerad ledamot additional (co-opted) member
ständigadjektiv~toavbruten constant, continuous; stadigvarande permanent; aldrig sinande incessant; oupphörlig continual; evig perpetualständig ledamot life-memberständig sekreterare permanent secretaryständigt utskott standing committeeleva i ständig ängslan live in constant anxiety
© NE Nationalencyklopedin AB