Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

1 lastsubstantiv~en, ~erskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknaseg.: load; skepps~ cargo, freightmed full last with a full loadmed en last av… carrying (loaded with) a cargo of…oböjl.ligga ngn till last [ekonomiskt] become (be) a [financial] burden to…ligga samhället till last be a charge to the public
2 lastsubstantiv~en, ~erfel o.d. vice; dålig vana äv. bad habit
sistlidenadjektiv-lidet, -lidnalastsistlidna vecka last week
fjolsubstantivoböjl., i fjol last yearmodeller från i fjol …of last year, last year's…
domsbasunsubstantiv~en, ~erlast trump
slutkapitelsubstantiv-kapitlet, =last (final, concluding) chapter
topplånsubstantiv~et, =last mortgage loan
avgångsklasssubstantiv~en, ~erlast (final) year, last class, top form
lästatransitivt verb~de, ~tlästa ut last
förrförraadjektivmask. -förreförrförra året the year before last
© NE Nationalencyklopedin AB