Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

3 lagersubstantiv~nöl lager
2 lagersubstantiv~n, lagrarbot. laurelskörda lagrar bildl. win laurelsvila på lagrarna rest (sit) on one's laurels
1 lagersubstantivlagret, =förråd stock <av, i of>; stort beredskaps~ stockpile; lokal: rum stockroom, storeroom[s (pl.)]; magasin warehouseså långt lagret räcker while stocks lastsälja från lager …from stockha…i (på) lager have…in stock (on hand); bildl. have a stock of…hämta ngt på lagret …from the stockroomlägga…på lager lay (put)…in stock, stock upskikt:allm. layer äv. kok.; av målarfärg coat, layer; sociol. strat|umpl. -askiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFB saknasgeol. äv. bed, strat|umpl. -ade breda lagren the broad mass (sg.) of the people, the massesöversta lagret the top layerklä sig i lagerlager dress in different layers of clothingtekn. bearing
varumagasinsubstantiv~et, =lager warehouse
inventeringsubstantiv~en, ~arinventory; lager~ stocktaking
pilsnersubstantiv~n, =öl av pilsnertyp el. ung. lager; äkta Pilsner (Pilsener) [beer]
täckesubstantiv~t, ~nallm. cover, covering; lager äv. coating; sängtäcke quilt; amer. äv. comforter; duntäcke down (continental) quilt
magasinsubstantiv~et, =förrådshus storehouse; lagerel.möbelmagasin warehousepå skjutvapen magazinetidskrift el. tv-program magazine
varulagersubstantiv-lagret, =lager av varor stock, stock-in-tradeförnya sitt varulager restock [one's goods]magasin warehouse
inneliggandeadjektivoböjl.inneliggande order orders on handinneliggande lager the stock on (in) handinneliggande patient inpatient
© NE Nationalencyklopedin AB