Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

3 lagersubstöl lager
2 lagersubstbot. laurelvila på sina lagrar rest on one's laurels
1 lagersubstförråd stock <av, i of>ha ngt på lager have sth in stock, have sth on handlokal storeroom; magasin warehouseskikt layer; av färg layer, coat
lagerölsubstlager, lager beer
varumagasinsubstlager warehouse
pilsnersubstungefär lager
inventeringsubstinventory; av lager stocktaking
förrådsubstlager el. tillgång store, stock, supplylokal storeroom
ölsubstbeer; lagertyp, pilsner lagerljust öl pale alemörkt öl stout
magasinsubstförrådshus storehouse; lager el. möbel warehousetidskrift magazinepå skjutvapen magazine
© NE Nationalencyklopedin AB