Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

lagboksubstantiv~en, -böckerstatute book, code of laws
3 lagsubstantiv~en, ~arallm. law; jur.:antagen av statsmakterna act [i Storbr. of Parliament, skiljetecken mellan denna RCA och föreg. RCA saknasi USA of Congress]; förordning statute, enactment; lagbok codeSveriges rikes lag boktitel the Statute Book of Swedenlagen om a) allm. el. t.ex. tillgång och efterfrågan the law of… b) jur., om speciell, namngiven lag the Act (law) relating to…lagen om alltings djävlighet Murphy's (Sod's) law, [the law that] if anything can go wrong it willlagar och förordningar rules and regulationsdet är lagdet (på att + hel sats) there is a law about… (a law saying that…)läsa lagen för ngn give sb a lecturestifta lagar make laws; lagstifta legislateta lagen i egna händer take the law into one's own handsenligt lag[en] by (according to) lawdet är i lag förbjudet …prohibited by law
© NE Nationalencyklopedin AB