Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

1 lagaadjektivvinna laga kraft gain legal force, become law
2 lagaverblaga el. laga till make; genom stekning etc. make, cook; t.ex. måltid preparelaga mat cooklaga maten do the cookingäta lagad mat eat cooked foodreparera repair, mend; stoppa darn; lappa patch, patch up; tänder filljag måste laga mina tänder I must have my teeth seen tolaga att… el. laga så att… se till see that…, see to it that…; ställa om arrange it so that…
anrättaverbprepare; laga cook
repareraverbrepair; laga mend, fix
lagligadjektivlaga legal; erkänd av lagen, t.ex. regering lawful
1 tesubstteadricka te have tealaga te make tea
förfallsubstdecline, decayförhinderlaga förfall valid excuseutan giltigt förfall without a valid reason
tejpaverbtejpa ngt tape sth; laga med tejp mend sth with tape; tejpa fast fasten sth with tape
lappaverbpatch; laga mendlappa ihop patch up, repairlappa bilar vard. put parking tickets on cars
kokaverbboil; i kort spad stew; laga till, t.ex. kaffe, soppa make
verb och partikelverbkoka ihopt.ex. en historia concoctkoka överboil over
© NE Nationalencyklopedin AB