Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

1 lagaadjektivoböjl.lagenlig legal; laggiltig lawful; giltig el. t.ex. skäl validvinna laga kraft gain legal force, become law (legal)i laga ordning according to the regulations prescribed by law; friare in due order
2 lagatransitivt verb~de, ~tlaga [till] allm. make; genom stekning o.d. äv. cook; göra i ordning el. t.ex. måltid prepare, get…ready; speciellt amer. äv. fix; blanda till mixlaga mat cookhon lagar god mat she is a good cook, she cooks welllaga maten do the cookingäta lagad mat en varm måltid have a hot mealreparera repair; speciellt amer. äv. fix; göra hel igen äv. mend; stoppa darn; lappa patch [up]; sy ihop stitch up; tänder fillintransitivt verb~de, ~tlaga [så] att… se till see [to it] that…; ställa om arrange (manage) it so that…
tillagatransitivt verb~de, ~tskiljetecken mellan denna ref-group och föreg. IFL saknasse laga
anrättatransitivt verb~de, ~tprepare; t.ex. sallad äv. dress; laga cook
fångsubstantiv~et, =famnfull armful [före följande ord of]jur.laga fång legal acquisition
tejpatransitivt verb~de, ~tlaga med tejp mend…with tapetejpa fast (igen) tape uptejpa ihop patch up (together)…with tape
tillagningsubstantiv~enallm. making; genom stekning o.d. äv. cooking osv.; jfr laga; av t.ex. måltid preparationtillagning av mat cooking
självhushållsubstantiv~et, =där man tillverkar o. producerar allt själv self-sufficient household; där man kan laga mat självlägenhet för självhushåll self-catering accommodation
repareratransitivt verb~de, ~tallm. repair; laga mend; vard. fix [up]reparera ett misstag put a blunder rightreparera sitt äktenskap put one's marriage right, salvage one's marriage
ingripaintransitivt verb-grep, -gripitvidta åtgärder intervene <i in>; framför allt hjälpande step in; störande el. hindrande interfere <i in>ingripa mot take measures (med laga åtgärder action) against, intervene against
© NE Nationalencyklopedin AB