Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

2 lagsubstlaw; antagen av statsmakterna actdet är i lag förbjudet it is prohibited by lawlag och ordning law and order
1 lagsubstsport. team, side; arbetslag teamha ett ord med i laget have a voice in the matter, have a say in the matteröver lag genomgående without exception, all along the linei kortaste laget a bit short1 000 kronor är i mesta laget 1000 kronor is quite a lot1 000 kronor är i minsta laget 1000 kronor is very littlei senaste laget only just in timevid det här laget by now
B-lagsubstspec. sport. B-team
A-lagsubstsport. first teamvard., av experter etc. A-teamAlaget vard., fyllon el. ungefär the local winos (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasthe social dropouts (pl.)
dygnsrytmsubstrubbad dygnsrytm flyg. jet-lag
holländaresubstDutchmanholländarna som nation, lag etc. the Dutch
brittsubstBritonbritternasom nation, lag etc. the British
eftersläpningsubstlag, falling behind; om arbete backlog
sackaverbsacka efter lag behind, drop behind
fransmansubstFrenchmanpl. Frenchmenfransmännen som nation, lag etc. the French
© NE Nationalencyklopedin AB