Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

laddaverbfylla load; skjutvapen load, charge; elektr. chargeladda ner data. downloadladda om reload; elektr. rechargeladda batterierna el. ladda om batterierna hämta krafter recharge one's batteriesladda upp data. upload
batterisubstbatteryladda batterierna el. ladda om batterierna hämta krafter recharge one's batteries
© NE Nationalencyklopedin AB