Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

lösrycktadjektiv=fristående (om ord o.d.) disconnected, isolatedlösryckta citat quotations out of context
fliksubstantiv~en, ~art.ex. på kuvert flap; data. tab; hörn av plagg corner; lösryckt bit patch, shred; bot. lobe
ryckatransitivt verb och intransitivt verbryckte, rycktdra pull, tug; häftigare snatch, jerk, twitch; slita tear; våldsamt wrenchryckastjäla en handväska snatch a handbagrycka i dörren pull at…rycka ngn i håret (ärmen) pull sb's hair (sleeve), pull sb by the hair (sleeve)rycka på axlarna åt ngt shrug one's shoulders at sthrycka ngt ur händerna på ngn snatch sth out of sb's hands
intransitivt verbryckte, rycktopers.:sprittadet rycker i mitt ben my leg is twitchingdet ryckte i mungiporna på honom there was a twitch round the corners of his mouthkommarycka närmare om t.ex. fienden close in; om tidpunkt o.d. draw closer (nearer), approachsport.han ryckte på tredje varvet he put on a sudden burst of speed…
partikelverbrycka avsönder break; itu pull…in two; bort pull (tear etc.) offrycka av sig pull (tear etc.) offrycka borttear etc. away; om döden carry offrycka frammil. advance, move (push) forward <mot against, towards>rycka ifrån ngn ngtsnatch sth [away] from sb äv. bildl., wrench sth from sbrycka initr.:mil., till tjänstgöring join uprycka in i ngns ställe take sb's place, replace sbsuppleanten fick rycka in …step inrycka in som vikarie för ngn deputize (fill in) for sbrycka loss ngtpull (jerk, wrench)…loose, dislodge…; bildl. el. ngt ur dess sammanhang wrench <ur from>; jfr lösrycktrycka med [sig]eg. carry…away[låta sig] ryckas med av ämnet let oneself be carried away by…; ngns entusiasm be carried away by…rycka söndertear (pull)…to piecesrycka tillstart, give a start, wincerycka undanbort pull (snatch) away…; åt sidan pull (snatch)…asiderycka uppeg.:t.ex. ogräs pull up; t.ex. en dörr pull…openbildl.:väcka rouse, shake (stir) up <ur from>; sätta fart på el. t.ex. firma put life intorycka upp sig pull oneself together, rouse oneselfrycka uttr. pull (tear) outitr. el. om brandkår o.d. turn out; mil.:lämna förläggningen march (move) out; hemförlovas be releasedrycka ut till ngns försvar come out strongly in defence of sbrycka åt sigsnatch, grab, seize
© NE Nationalencyklopedin AB