Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

lösningsubstantiv~en, ~arav problem o.d. solution <av, of>; av fråga äv. settlement <av of>; av gåta äv. key <av, to>vätska solution
solutionsubstantiv~en, ~erlösning solution
tävlingsbidragsubstantiv~et, =[competition] entry; lösning av tävlingsuppgift solution, answer
kortsiktigadjektiv~tpå kort sikt short-term…; kortsynt shortsighteden kortsiktig lösning på ett problem a short-term solution to a problem
elegantadjektiv=smart, elegant; fashionabel fashionable; väl utförd neat; vard., flott poshen elegant lösning a neat solutionmed en elegant gest with a graceful gestureadverbsmartly etc.substantiv~en, ~ersport. artist, technician
närliggandeadjektivoböjl.eg.se närbelägenbildl.en närliggandelösning, slutsats a…that lies near at hand (that immediately suggests itself), an obvious (a natural)…ett mera närliggande problem a more immediate problem
pockaintransitivt verb~de, ~than pockarngt (på att (+ inf.)) he insists…(on + ing-form)ett problem som pockar på en lösning …which is urgently in need of a solutionfrågan pockar på ett svar …demands an answer
fyndigadjektiv~tom person el. påhittig inventive; om sak ingenious; slagfärdig quick-witted, ready-witted; kvick witty; träffande apten fyndig lösning an ingenious (clever) solutionett fyndigt svar a quick-witted (witty) answer, a reparteemalmförande metalliferous, ore-bearing
facitsubstantiv=, ett, =key, answers (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknas~bok answer bookbildl.: lösning answer, total, resulting figure; result; resultat final resultdet är lätt att vara klok när man sitter med facit i hand it is easy to be wise after the event
avgörandeadjektivoböjl.om t.ex. steg el. seger el. skede decisive; om t.ex. skäl conclusive; om fråga el. punkt el. prov crucialen fråga (sak) av avgörande betydelse a question of vital (decisive) importanceavgörande faktor determining factori det avgörande ögonblicket at the crucial (critical) momentsubstantiv~t, ~nbeslut decision; fastställelse el. lösning av t.ex. fråga settlementföra till ett avgörande bring to a conclusion (an issue)i avgörandets stund at the crucial (critical) moment
© NE Nationalencyklopedin AB