Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

lösgöratransitivt verb-gjorde, -gjortlösa el. släppa lös set…free, let…loose; befria release; ta loss detach, unfasten, unfix, disengage; kapital o.d. free, liberatereflexivt verb-gjorde, -gjortlösgöra sig eg. set oneself free, loosen oneself; bildl. release oneself
avskiljatransitivt verb-skilde el. -skiljde, -skilt el. -skiljtseparate; lösgöra detach; hugga av sever; avdela:t.ex. rum partition [off]; t.ex. mark partition, parcel off; avgränsa delimit; isolera segregateavskiljas äv. be kept separate
lossatransitivt verb~de, ~tlösgöra loose; sjö. let go; ~ förtöjningar på unmoorlossa [på] band el. knut untie, undo; göra lösare loosen äv. bildl.; ngt hårt spänt äv. slackenlasta ur unload; [varor från] fartyg äv. dischargeavlossalossa ett skott fire (discharge) a shot
© NE Nationalencyklopedin AB