Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

lösaverblösa el. lösa upp loosen; knut etc. loosen, undo, untielösa el. lösa upp i vätska dissolveklara upp solve; konflikt etc. settlebetala biljett etc. pay for; köpa buylösa in check (om bank) paylösa ut ngt på posten get sth out at the post officelösa sig i vätska dissolvelösa sig själv om fråga etc. solve itself
inkasseraverbcollect; lösa in cash
tydaverbtolka interpret; dechiffrera decipher; lösa solvetyda indicate; friare point to
korsordsubstcrossword, crossword puzzlelösa korsord do a crossword puzzle
lösgöraverblösa, släppa lös set…freelösgöra sig befria sig set oneself free
pärmsubstbokpärm cover; samlingspärm file; för lösa blad binder; mapp folder
ekvationsubstequationlösa en ekvation solve an equation; amer. äv. work an equation
gåtasubstriddle, mysterylösa en gåta solve a riddle, solve a mystery
checksubstcheque <visst beloppskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasfor>; amer. check <visst beloppskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasfor>betala med check pay by chequelösa in en check cash a cheque
redasubstordning orderreda få veta find out, get to knowha reda på ngt know sthhålla reda hålla uppsikt över look after; hålla sig à jour med keep up withta reda a) utforska find out b) ta hand om see to
verbordna: t.ex. bo, måltid preparereda upp lösa upp unravelreda ut klarlägga explain
© NE Nationalencyklopedin AB