Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

lösadjektivloose; löstagbar detachable; separat separate, singleen lös hund a dog off the leash, a stray doglös fri be at largevara lös hålla på att lossna be coming off; ha lossnat be off, have come off, be (have come) looseelden är lös a fire has broken out; som utrop fire, fire!ej hård el. fast loose; mjuk loose, softom ammunition etc. blankom rykte etc. baseless, groundlesslösa grunder on flimsy groundsköpa ngt i lös vikt buy sth loose
adverblös på ngn (ngt) attack sb (sth)
bordsskivasubsttable top; lös table leaf
schaktaverbexcavate; t.ex. lös jord remove
spiltasubstför häst stall; lös box, loose box
skjortknappsubstpåsydd shirt button; lös bröstknapp shirt stud
brakaverbcrashbraka ihop kollidera crashbraka lös break out
egendomsubsttillhörigheter propertyfast egendom real property, real estatelös egendom personal property, personal estate
frigeverbfrige ngn (ngt) släppa lös free, set sb (sth) free, release sb (sth)
lösgöraverblösa, släppa lös set…freelösgöra sig befria sig set oneself free
klasesubstfastsittande cluster; lös bunchen klase vindruvor a bunch of grapes
© NE Nationalencyklopedin AB