Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

lösadjektiv~t (jfr äv. resp. huvudord)inte fastsittande el. bunden el. fri loose; inte fäst äv. unattached, unfixed; otjudrad untethered; löstagbar detachable; rörlig äv. movable; separat el. enstaka äv. separate, singlelösa delar reservdelar spare partsen lös hund a dog off the leashlös fri be at large; om djur i betydelsen 'röra sig fritt' roam freelyha en lös tand have a loose toothvara lös hålla på att lossna be coming off (coming loose); ha lossnat be off (loose)ha pengar[na] lösa i fickan have (carry) one's money in one's pocket
inte hård el. fast el. inte spänd loose; slapp äv. slack; mjuk äv. soft; rinnande running; vard. runnyägget är för löst …is too soft[-boiled]
friareel.i div. uttr.:om ammunition o.d. blank; om förmodan el. påstående el. rykte o.d. baseless, groundless, unfounded; vag vaguelösa grunder on flimsy groundslöst prat idle talk (chatter), gossipköpa en vara i lös vikt, se lösvikt
adverblösangripa ngn (ngt) attack sb (sth), go for sb (go at sth)
spiltasubstantiv~n, spiltorstall; lös [loose] box
druvklasesubstantiv~n, -klasarcluster (lös bunch) of grapes
gyttjasubstantiv~nmud; dy sludge, slough; blöt el. lös ooze
skjortknappsubstantiv~en, ~arpåsydd shirt button; lös shirt (finare dress) stud
klasesubstantiv~n, klasarcluster; spec. lös ~ bunch <båda medskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasof framför följande ord>; bot. raceme
bordsskivasubstantiv~n, -skivortable top; lös el. fällbar [table] leaf
schaktatransitivt verb~de, ~texcavate, bulldoze; t.ex. lös jord removeschakta bort remove; t.ex. en ås cut away
skruvsubstantiv~en, ~arscrew; på fiol peg; tennis. o.d. spinha en skruv lös vard. have a screw (tile) loosedet tog skruv that did it (the trick), that went home
patronsubstantiv~en, ~erför skjutvapen cartridge äv. friare (om patronliknande förpackning el. föremål); för t.ex. kulpenna refill [cartridge]; film~ [film] cartridgelös patron blank cartridgeskarp patron ball cartridge
© NE Nationalencyklopedin AB