Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

löpaverbrunlöpa ut om avtal, tid etc. run out, expire; sträcka sig run, extendom hona be on heat, be in heat
amoksubstlöpa amok run amok
risksubstrisk <för of>på egen risk at one's own risklöpa risken att bli sjuk run the risk of becoming ill
2 springaverblöpa runspringa sin väg run awayspringa benen av sig run oneself off one's legsspringa efter ngn vara efterhängsen run after sbspringa i affärer go shoppingbristaspringa i luften explode, be blown up
verb och partikelverbspringa bortrun away, run offspringa efterhämta run for, run and fetchspringa fatt ngncatch sb upspringa framrun forward, run upspringa föreframför run in front <ngn of sb>, run ahead <ngn of sb>springa ingenom t.ex. dörren run inspringa nedrun down; nedför trappan run downstairsspringa om ngn (ngt)overtake sb (sth), run past sb (sth)springa upplöpa run up; uppför trappan run upstairsresa sig jump up, spring up
© NE Nationalencyklopedin AB