Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

löftesubstantiv~t, ~npromise; högtidl. vow <om of; [om] att+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto + inf.>; förbindelse undertakingge ett löfte make a promisehålla sitt löfte keep one's promisemot löfte om t.ex. riklig ersättning on the promise of
obrottsligadjektiv~tom trohet el. lydnad unswerving; om löfte inviolable; om tystnad el. neutralitet strict
oinfriadadjektiv-friat, ~eförhoppning el. förväntning el. löfte unfulfilled, unredeemed
utfästelsesubstantiv~n, ~rlöfte promise; starkare pledge; åtagande engagement, commitment, undertaking
avtvingatransitivt verb~de, ~tavtvinga ngn ngt t.ex. pengar el. löfte el. bekännelse extort (wring, exact) sth from sb
infriatransitivt verb~de, ~tförhoppning el. löfte fulfil, redeem; förbindelse äv. meet; skuld, lån discharge, pay off
återtatransitivt verb-tog, -tagiteg. take back; återerövra recapture; återvinna recoveråteruppta el. återgå till resumeåterta befälet resume commandåterkalla withdraw, cancel; löfte el. bekännelse retract
avlockatransitivt verb~de, ~tavlocka ngn en bekännelse draw…from sb; en hemlighet worm…out of sb; svar el. upplysningar elicit (upplysningar äv. extract)…from sb; löfte el. pengar extract…from sbavlocka ngn ett skratt make sb laugh
1 lovatransitivt verb~de, ~tge löfte [om] promise <[att] komma to come>; högtidl. äv. vowdet lovar gott för framtiden it promises well…lova bort ngt åt ngn promise sth to sblova bort sig anta inbjudan accept an invitation [annorstädes elsewhere]bedyra el. försäkrajo, det vill jag lova! I'll say!, I should say so!
befriatransitivt verb~de, ~tgöra fri set…free, liberate, free; t.ex. fånge äv. release; rädda deliver, rescue <ur out of; fråni samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasfrom>befria från äv.:lösa från, t.ex. löfte release from; avbörda relieve of; låta slippa, t.ex. militärtjänst exempt fromreflexivt verb~de, ~tbefria sig från göra sig kvitt relieve (rid, divest) oneself of, get rid of
© NE Nationalencyklopedin AB