Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

1 låtaverbljuda, verka sound <som like>hur låter melodin? how does the melody go?så ska det låta! that's the spirit!, now you're talking!
2 låtahjälpverblåta ngn göra ngt a) inte hindra let sb do sth; tillåta allow sb to do sth b) se till att get sb to do sth; förmå make sb do sthlåta göra ngt se till att ngt blir gjort have sth done, get sth donelåt oss göra det! let's do it!låta ngn förstå att… give sb to understand that…låta dörren stå öppen leave the door openlåta ngt (ngn) vara leave sth (sb) alone, let sth (sb) alone
påskinaverblåta påskina antyda intimate, hint
ljudaverblåta sound; höras be heard
cirkuleraverbcirculatelåta cirkulera circulate, send round
permanentaverbhår permlåta permanenta sig have a perm
framhävaverblåta framträda bring out, set offbetona emphasize
skäggsubstbeardlåta skägget växa grow a beard
övertalaverbpersuadelåta övertala sig att göra ngt be persuaded (talked) into doing sth
jäsaverbfermentlåta degen jäsa allow the dough to rise
© NE Nationalencyklopedin AB