Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

låssubstlock; hänglås padlock; på väska, armband etc. claspdörren gick i lås the door locked itselfinom lås och bom under lock and key
1 dyrkaverbdyrka upp lås pick
kolvsubsti motor etc. pistonpå gevär butti lås boltglaskolv flask
trögadjektivsluggish; långsam slow <i at>; flegmatisk phlegmatic; slö dullett trögt lås a stiff lockvara trög i magen be constipated
1 bomsubststång bar; järnv. level-crossing gate; amer. grade-crossing gate; gymn. horizontal barhamna (sitta) bakom lås och bom be under lock and key
kärvadjektivkärva tider hard timesett kärvt läge a difficult situationett kärvt lås a stiff locken kärv låda a drawer that gets stuck
stängaverbtillsluta shut; slå igen close; med lås lock; med regel boltstänga butiken för dagen shut up shopposten är stängd the post office is closed
verb och partikelverbstänga avshut off; väg close; spärra av block up; vatten el. gas shut; vrida av turn off; elström el. radio el. tv switch off; huvudledning el. telefon cut off; från tjänst etc. suspendgatan är avstängd! street closed to trafficavstängt! no admission!stänga igenshut up, lock upstänga instänga tillclose, shutstänga ute
brytaverbbreak; förlovning break offbryta ett samtal tele. disconnect a callbryta ngns serve i tennis break sb's servebryta mot lag etc. break, violatebryta på tyska speak with a German accentkol el. malm mine; sten quarry
verb och partikelverbbryta avbreak, break offbryta av mot be in contrast tobryta frambreak outbryta sig igenombreak one's way through, force one's way throughbryta ihopbreak down, collapsebryta sig in i ett husbreak into a housebryta loss (lös)break off, break awaybryta nedbreak downbryta sammanbreak down, collapsebryta uppfrån sällskap break up; ge sig iväg leave, departbryta upp ett lås break open a lockbryta utbreak outbryta sig ut ur fängelset break out of prison, escape from prison
© NE Nationalencyklopedin AB