Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

låssubstantiv~et, =lock; häng~ padlock; på väska el. armband o.d. claspsätta lås för (på) padlockdörren gick i lås …locked itselfgå i lås bildl. succeed, go off all rightinom lås och bom under lock and keyhänga på låset vard. be at a shop (box office etc.) just when it opens
barnsäkeradjektiv~t, -säkrachildproofbarnsäkert lås childproof lock
låsanordningsubstantiv~en, ~arlocking device; lås lock
dyrkfriadjektiv-frittom lås unpickable; om kassaskåp burglar-proof
1 dyrkatransitivt verb~de, ~tdyrka upp lås pick…; dörr open…with a skeleton key
vidhängandeadjektivoböjl.lås med vidhängande nyckel …with key attached, …and key
kolvsubstantiv~en, ~ari motor o.d. piston; i tryckpump plungerpå gevär butti lås boltkem., av glas flaskbot., blom~ spadixpl. spadices
kombinationsubstantiv~en, ~ercombination äv. till låsi kombination med äv. combined withskidsportalpin kombination Alpine combination (combined competition)nordisk kombination Nordic combination (combined competition)
1 bomsubstantiv~men, ~marstång bar; järnv. [level crossing] gate; gymn. horizontal (high) bar; sjö. el. skog. boom; på vävstol beambakom lås och bom under lock and key
låsatransitivt verblåste, låstlock; med hänglås padlock; väska el. armband o.d. clasp, fastenlåsa [dörren] [efter sig] lock the door, lock uphon har låst om sig she has locked herself inha pengarna låsta have one's money locked updörren går inte att låsa har inget lås …doesn't lock, …can't be locked; har ett trasigt lås …won't lockreflexivt verblåste, låstlåsa sig: hjulen låste sig …got lockedförhandlingarna låste sig …reached a deadlock
partikelverblåsa fastmed hänglås padlocklåsa inlock…up (in) <i in>låsa sig inne (ute)lock oneself in (out)låsa uppunlock
© NE Nationalencyklopedin AB