Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

långsamadjektivslow; gradvis gradual
söligadjektivlångsam dawdling, slow
makligadjektivbekväm easy-going; långsam slow, leisurely
trögadjektivsluggish; långsam slow <i at>; flegmatisk phlegmatic; slö dullett trögt lås a stiff lockvara trög i magen be constipated
saktaadjektivlångsam slow; varsam gentle; dämpad el. tyst softi sakta mak at an easy pace
adverblångsamt slowly; varsamt gentlysakta i backarna! take it easy!gå för sakta om urverk be slow
verbsakta av (ned) el. sakta farten slow downklockan saktar sig the clock is losing time
vändningsubstturn; förändring changeen vändning till det bättre a change (turn) for the betterdet tog en ny vändning it took a new turnvara kvick (rask, snabb) i vändningarna be a fast worker, be alertvara långsam i vändningarna be a slow worker; vara trög be slow on the uptakeuttryckssätt:fras phrase; uttryck expression
© NE Nationalencyklopedin AB