Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

lågt (jfr lägre, lägst)adverblow; med låg röst äv. in a low voiceflyga lågt fly lowvara alltför lågt försäkrad be underinsuredligga lågt med huvudet lie with one's head lowstaden ligger lågt …stands on low groundligga lågt, se liggalågt räknat at a low estimatetavlan sitter för lågt …is too far downsolen står lågt …is lowaktierna står lågt …are low (down)
hårfästesubstantiv~t, ~nhairlineha högt (lågt) hårfäste …a high (low) forehead
blodtrycksubstantiv~et, =blood pressurehögt blodtryck high blood pressure; vetensk. hypertensionlågt blodtryck low blood pressure
vattenståndsubstantiv~et, =water level; om tidvatten äv. height of tidehögsta vattenstånd[et] high-water leveldet är högt (lågt) vattenstånd the water level is high (low)
valdeltagandesubstantiv~t, ~nparticipation in the (resp. an) election, turnout, pollvaldeltagandet var högt polling was heavy, there was a large turnoutvaldeltagandet var lågt polling was low, there was a low turnout
värderatransitivt verb~de, ~tberäkna el. taxera el. fastställa värdet på value, estimate [the value of]; på uppdrag appraise; om myndighet assess, rate <tilli samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasat>värdera för högt (lågt) overestimate (underestimate)uppskatta value; sätta värde på appreciate; högakta esteem…kan inte värderas högt nog …cannot be too highly praised
lägstadjektivsuperlativlowest osv.; jfr låg (attr.)om antal el. fart m.m. äv. minimumlägsta hyllan äv. on the bottom shelflägsta växeln in the lowest gearadverblowestman måste räkna med lägst 500 kronor …500 kronor at the lowestnär aktierna står [som] lägst …are at their lowest; jfr lågt
1 prissubstantiv~et, = el. ~erskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknas[salu]värde el. kostnad allm. price, cost; belopp äv. rate <i samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasof>; begärt ~ äv. charge; villkor terms (pl.) <bådaskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasfor>höja (sänka) priserna raise (reduce, lower) pricesgå ned i pris go down in pricestå högt (lågt) i pris eg. be high (down) in pricekomma överens om priset agree about (on) the price, come to termstill [ett] lågt (billigt) pris cheap[ly]till nedsatt pris at a reduced pricetill priset av bildl. at the cost oftill varje pris at all costs (any price)
~et, = el. ~erskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasbelöning prizefå (ta hem) första pris be awarded (carry off) the first prizeutfästa ett pris offer a prizeta priset bildl. be easily first (best); vard. take the cake (biscuit)
~etskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknashögtidl., lov praisepris ske Gud the Lord be praised
låg (jfr lägre, lägst)adjektiv~tallm. low; kort el. om t.ex. träd el. skorsten äv. short; tarvlig o.d. äv. mean, baseflyga låg höjd …at a low altitudelåga priser low priceslågt straff light (mild) sentencehan har låga tankar om… he has a low opinion of…om ljudmed låg röst in a low voicelåga toner low notesvard., nere, deppig down, low
tilltagenadjektiv-taget, -tagnasiffran är för högt (lågt) tilltagen …is on the high (low) side, …is too high (low)vara knappt tilltagen om tyg el. material o.d. not be quite enough; om mat o.d. äv. be scanty, be meagrevara knappt (rikligt) tilltagen om t.ex. lön be meagre (ample)tiden är för knappt tilltagen …is too restricted, …has been cut too finevara rikligt tilltagen om t.ex. mat be ample in quantityvara väl tilltagen om konkr. föremål be a good (fair) size
© NE Nationalencyklopedin AB