Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

lågadjektivlowlåga böter a small fine
basröstsubstmusik. bass, bass voicelåg röst low voice
uddesubsthög cape, headland; låg el. smal point
kringspridd och kringströddadjektivscattered aboutböckerna låg kringspridd på golvet the books were all over the floor
röstsubststämma voicemed hög röst in a loud voicemed låg röst in a low voicepolit. votelägga ned sin röst abstain from voting
näsasubstnoseha näsa för have a nose forräcka lång näsa åt cock a snook atsätta näsan i vädret put on airs, be stuck upboken låg mitt framför näsan på mig the book was lying under my very nosepeta sig i näsan pick one's nosedra ngn vid näsan take sb in
© NE Nationalencyklopedin AB