Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

1 lådasubstantiv~n, lådorbox; större case; plåt~ tin [box]; drag~ drawer; jfr brevlådam.fl.en lådacigarrer a box of…kok. dish au gratinhålla låda vard. keep on talking, do all the talking
2 lådaintransitivt verblådde, låtttungan låder vid gommen …cleaves to the roof of the mouth
boxsubstantiv~en, ~arlåda el. avbalkning m.m. box
förseglatransitivt verb~de, ~tseal äv. bildl.; t.ex. låda seal up
cigarrlådasubstantiv~n, -lådortom cigar box; låda cigarrer box of cigars
1 lårsubstantiv~en, ~arlåda large box; pack~ [packing-]case
1 backsubstantiv~en, ~arslags flat låda tray; tråg hod; öl~ o.d. cratesjö., del av fördäck forecastle, fo'c's'le
förpackningsubstantiv~en, ~arkonkr.:allm. pack, package; t.ex. ask äv. box; låda äv. case; emballage packing, wrapping
2 locksubstantiv~et, =på kokkärl, låda o.d. lid; löst på burk o.d. äv. cover, top; kapsyl cap; fick~ flaplägga på locketpå ngt bildl. hush…up, put the lid ondet slår lock för öronen [på mig] my ears feel blocked up
tömmatransitivt verbtömde, tömtgöra tom el. dricka ur empty; låda el. skåp äv. clear (turn) out; brevlåda clear; sitt glas äv. draintömma tarmen (blåsan) relieve oneselfsalen tömdes the hall emptiedtömma ngt på dess innehåll empty sth of…tömma till sista droppen drink (drain) to the dregstömma ut empty [out]; hälla ut pour outtömmatappa på flaskor pour into bottles
© NE Nationalencyklopedin AB