Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

lättrördadjektiv-rörtemotional, easily moved; känslig sensitive
vekadjektiv~tböjlig pliant, pliable, yielding alla äv. bildl.; svag weak, feeble; mjuk, lättrörd soft; känslig gentle, tenderett vekt hjärta a soft (tender, gentle) heartveka livet, se livbli vek om hjärtat feel one's heart soften, grow tendergöra vek soften
känsligadjektiv~tallm. el. om personel.mer fackspr. sensitive <för to>; mottaglig för t.ex. smärta el. drag el. motgång el. smitta el. intryck susceptible; om kroppsdel sensible <för to>; lättrörd el. ömsint emotional; lättretlig touchy; ömtålig delicate; känslofull emotional, …full of feelingett känsligt ämne a delicate subjectkänslig för kritik sensitive to…om växt känslig för kyla affected by the coldbarn i den känsliga åldern …at the impressionable age
© NE Nationalencyklopedin AB