Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

lättnadsubstantiv~en, ~erlisa relief <för for, to; i in>; alleviation; mildring relaxation <i in, of>; lindring easing-off endast sg. <i in (of)>; nedsättning el. minskning reduction, abatement <i of>lättnader minskade besvärligheter facilitiesdra en lättnadens suck breathe a sigh of relief
2 pustaintransitivt verb~de, ~tflåsa puff [and blow], pantpusta ut ta en paus take a breather; återhämta sig recover one's breath; känna lättnad feel relief
befrielsesubstantiv~n, ~r (jfr befria)liberation, release; deliverance; lättnad relief; frikallelse exemption; befriande freeing osv.det kändes som en befrielse it [was] felt as a reliefen känsla av befrielse a feeling (sense) of relief
© NE Nationalencyklopedin AB