Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

lättillgängligadjektiv~teg. easily accessible (vard. get-at-able), …easy of access, …within easy reach; om person approachable; se äv. lättfattlig
tillgängligadjektiv~tom sak:som man har tillträde till accessible <för to>; lättillgänglig easy of access endast pred. <för for>; lättfattlig el. t.ex. om bok el. text comprehensible; som finns att tillgå (om t.ex. sittplats, resurser) available <för for>; som kan erhållas (t.ex. i butik) obtainable; öppen (om lokal el. friare t.ex. om kurs) open <för to>med alla tillgängliga medel vanl. by every available meansom person:lätt att komma till tals med …easy to approach; vard. easy-going
© NE Nationalencyklopedin AB