Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

lätthetsubstliten tyngd lightnessliten svårighet easiness, simplicitylära sig ngt med lätthet learn sth easily, learn sth with ease
ledigtadverbledigt från skolan be given a holiday from schoolhon har ledigt i dag she has today offha ledigt från skolan have a holiday from school; se vidare ex. under ledigmed lätthet easilyröra sig ledigt a) move freely b) otvunget move with easesitta ledigt om kläder fit comfortably
© NE Nationalencyklopedin AB