Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

lättåtkomligadjektiv~t…[that is (was osv.)] easy to find, easily accessible (vard. get-at-able); (pred. äv.) easy of access, within easy reach
åtkomligadjektiv~tsom kan nås …within reach <för of>; jfr äv. tillgängliglätt åtkomlig, se lättåtkomlig
© NE Nationalencyklopedin AB