Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

lättadjektivej tung lighten lätt förkylning a slight coldmed lätt hand lightly; varsamt gentlyej svår easy, simplelätt som en plätt as easy as pieinte ha det lätt not have an easy time of ithan har lätt för språk he has a gift for languageshon har lätt för att gråta she cries easily
adverbej tungt lightly; lindrigt slightly, gently; litet somewhatta lätt på ngt take sth lightly; bagatellisera make light of sthej svårt easily; vard. easyman blir lätt trött one gets easily tired, one is apt to get tired
löstadverbloosely; lätt lightly
luftigadjektivairy; lätt, porös light
gladeligenadverbgärna willingly; lätt easily
klappsubstsmeksam pat; lätt slag tap
snuddaverbsnudda vid brush against; skrapa lätt graze
puffsubstknuff push; lätt med armbågen nudge
berusadadjektivintoxicated, drunklätt berusad tipsy, somewhat intoxicated
puffaverbknuffa push; lätt med armbågen nudge
tydligadjektivlätt att se, inse, förstå plain, clear; lätt att urskilja:om t.ex. fotspår, bevis, uttal distinct; markerad marked; läslig legible; uppenbar obvious
© NE Nationalencyklopedin AB