Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

lästsubstantiv~en, ~erskom.:konkr. last; passform fitting; skoblock [shoe]treemed smal läst with a narrow fitting
utläsatransitivt verb-läste, -lästskiljetecken mellan denna ref-group och föreg. IFL saknasse läsa utunder läsa
kontrolläsatransitivt verb-läste, -lästread through and check
lusläsatransitivt verb-läste, -lästread through (scrutinize)…meticulously (thoroughly)
korrekturläsatransitivt verb-läste, -lästproofread, read…in proof
tentamensläsaintransitivt verb-läste, -läststudy for an examination; vard. cram for an exam
föreläsaintransitivt verb-läste, -lästhålla föreläsning lecture <i (över) on; vid at; om about>
sträckläsatransitivt verb-läste, -lästread…at a stretch (one el. a sitting)
tjuvläsatransitivt verb och intransitivt verb-läste, -lästtjuvläsa [en bok (tidning)] read [a book (paper)] on the sly
avläsatransitivt verb-läste, -lästmätare o.d. readavläsa ngt i ngns ansikte read sth in sb's face
© NE Nationalencyklopedin AB