Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

läsaresubstantiv~n, =person som läser readeroptisk läsare optical [character] reader; ljusfläcksavläsare optical (flying-spot) scannerrelig., ung. pietist
cd-läsaresubstantiv~n, =data. CD drive
optiskadjektiv~toptic[al]optisk [bild]läsare data. optical scanneroptisk fiber optical fibreoptiskt glas optical glassoptisk [tecken]läsare data. optical character readerförk.OCRoptisk [tecken]läsning data. optical character recognitionförk.OCRoptisk villa optical illusionoptiskt vitmedel optical whitening agent
publiksubstantiv~en, ~erlyssnare, tittare, läsare etc. audience; t.ex. sport. spectators (pl.)läsekrets äv. readers (pl.)inför publik offentligt in publicinför en fulltalig publik before a full audiencenå en stor publikvia radion (genom sina böcker) reach a large audience…adjektiv~tallmän public
© NE Nationalencyklopedin AB