Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

läsatransitivt verb och intransitivt verbläste, lästallm. read; tyda äv. decipher; framsäga el. t.ex. bön say; deklamera äv. reciteläsa innantill, read; i mots. till 'utantill' (ur boken osv.) read from the book osv.läsa korrektur äv. correct proofsläsa noter read musicläsa ngns tankar read sb's thoughts (mind)har du läst [vad som står i] tidningen? äv. have you seen the paper?sitta och läsa en bok be [sitting] reading a bookläsaen saga för ngn read…to sb
studera study; speciellt univ. readläsa på till examen read [up] for one's degree
undervisa:läsaengelska med ngn ge lektioner give sb lessons in…; lära teach sb…; privat äv. coach sb in…läsa läxor med ngn help (assist) sb with (in preparing) his (resp. her) homework
gå och läsa få konfirmationsundervisning be prepared for one's confirmation
partikelverbläsa igenom ngtread sth [all the way] through, read over sthläsa in en kurs (ett ämne, en roll)learn (study up)…[thoroughly (perfectly)]läsa omen bok o.d. rereadläsa påläxa o.d. prepareläsa uppread [out], read…aloud (out loud) <för ngn to…>; något inlärt say, repeat; t.ex. dikt reciteläsa utläsa slut finish [reading]; uttala pronounceförståvad kan man läsa ut av det här? what can you gather (understand) from this?
utläsatransitivt verb-läste, -lästskiljetecken mellan denna ref-group och föreg. IFL saknasse läsa utunder läsa
bordsbönsubstantiv~en, ~ergraceläsa bordsbön say grace
innantilladverbläsa innantill read from the book etc.
läsligadjektiv~tmöjlig att läsa legible; tydbar decipherable
kursivtadverbläsa kursivt read without preparation (resp. rapidly jfrkursivläsning)
reciteratransitivt verb~de, ~tläsa upp:utantill recite; från bladet read [aloud]
deklameratransitivt verb~de, ~tläsa upp:utantill recite; från bladet read [aloud]
aftonbönsubstantiv~en, ~erevening prayers (pl.)läsa aftonbön äv. say one's prayers [at bedtime]
fadervårsubstantivett, pl. =bönen:prot. the Lord's Prayer; speciellt katol. [the] Our Fatherläsa fadervår say the Lord's prayer
© NE Nationalencyklopedin AB