Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

läroanstaltsubstantiv~en, ~ereducational institution (establishment)högre läroanstalt institute of higher education
institutsubstantiv~et, =allm. institute <för for (of)>; läroanstalt äv. school, college; t.ex. bank~ institutionjur. institution
institutionsubstantiv~en, ~erallm. el. läroanstalt institute, schoolengelska institutionen vid universitet the Department of English, the English Department
© NE Nationalencyklopedin AB