Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

lärdadjektivlärtallm. learned; humanistiskt scholarly; naturvetenskapligt scientific[mycket] lärd äv. eruditesubstantiven ~, pl. ~a, de lärda äv. the learned
mångkunnigadjektiv~tall-round, versatile, polymathic; lärd, attr. äv. …of wide (great) learning
forskaresubstantiv~n, =person doing research; univ. äv. postgraduate [student]; lärd scholar; naturvetenskapsman scientist
© NE Nationalencyklopedin AB