Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

läraresubstteacher <iett ämneskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasof, in>; sport. etc. instructor
pedagogsubsteducationist; lärare pedagogue
magistersubstlärare schoolmasterja, magistern! yes, Sir!
vikariesubstför t.ex. lärare substitute; ställföreträdare deputy; ersättare stand-in
nyblivenadjektiven nybliven lärare nyutexaminerad a recently qualified teacheren nybliven mor a woman who has recently become a mother
vidareadjektiv och adverbytterligare further; mera more; i rum farther, further; i tid longerflyga vidare fly on <till to>läsa vidare read on, go on readingse vidare sid. 5 see also page fiveoch så vidare and so ontills vidare så länge for the present; tills annat besked ges until further noticeutan vidare resolut straight off; genast at onceinte (inget) vidare bra not very good, not too goodhan är ingen vidare lärare he is not much of a teacher
© NE Nationalencyklopedin AB