Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

läraresubstantiv~n, =allm. teacher <i ett ämne of (in)…>; skol~ äv. schoolmaster; vid högre skola vanl. master; t.ex. tennislärare instructor; privat~ äv. coach, tutorvår lärare i engelska our English teacher (master)
studiedagsubstantiv~en, ~arför lärare teachers' seminar
vikariesubstantiv~n, ~rför t.ex. lärare substitute; ställföreträdare äv. deputy; ersättare äv. stand-in; för lärare äv. supply (relief) teacher
pedagogsubstantiv~en, ~ereducationalist, educationist; lärare pedagogue; amer. äv. pedagog; i förskola preschool teacher
tjänstgöringsskyldighetsubstantiv~en, ~erofficial duties (pl.)om t.ex. lärare teaching duties (pl.)
erkäntadverbadmittedlyhan är en erkäntduktig lärare he is recognized as a…
gurusubstantiv~n, ~erhinduisk ledare o. lärare guru äv. friare
erfarenadjektiverfaret, erfarnaexperienced, practised <i in>en [gammal] erfarenlärare a veteran…
magistersubstantiv~n, magistrarlärare schoolmasterfilosofie magister, se under filosofie
uppspelningsubstantiv~en, ~arav ngt inspelat playbackför lärare performance [before a teacher]
© NE Nationalencyklopedin AB