Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

lärasubstvetenskapsgren science; lärosats doctrine; tro faith
verbundervisa teach, instructlära sig learn <ngt av ngn sth from sb>; snabbt pick up <ngt av ngn sth from sb>lära sig learn; undervisas be taughtlära känna ngn get to know sb
verb och partikelverblära omrelearn
utantilladverblära sig ngt utantill learn sth by heart
mekaniksubstlära mechanics ((med verb i sing.))
inhämtaverbfå veta, lära pick up, learninhämta kunskaper i acquire a knowledge of
lätthetsubstliten tyngd lightnessliten svårighet easiness, simplicitylära sig ngt med lätthet learn sth easily, learn sth with ease
övaverbträna train <ngn i ngt sb in sth>öva ngn att göra ngt train sb to do sthöva piano practise the pianoöva in lära in practise; roll el. pjäs rehearseöva upp train, exerciseutöva exerciseöva sig i att göra ngt practise doing sthöva sig i engelska practise English
kännaverbfeel; pröva try and seekänna avundsjuka feel enviouskänna besvikelse feel disappointedkänna en svag doft notice a faint scentkänna gaslukt smell gaskänn efter om kniven är vass see whether the knife is sharpkänna sig feelkänna sig kry feel wellkänna sig trött feel tiredkänna till el. vara bekant med knowkänna ngn till namnet know sb by namekänna ngn till utseendet know sb by sightlära känna ngn get to know sb
verb och partikelverbkänna avmärka feelkänna efterkänna igenrecognizekänna på sig atthave a feeling that, have the feeling thatkänna tillknow of, have heard of
sigpronomensig el. sig själv (maskulin) himself; (feminin) herself; (neutrum) itself; (pl.) themselves; 'man' oneselfman måste försvara sig one must defend oneselfhon hade inga pengar på sig she had not got any money on herhan tvättade sig om händerna he washed his handshon sade sig vara nöjd she said she was satisfiedkänna sig trött feel tiredlära sig learnrädd av sig timid, inclined to be timidhon hade ingenting på sig she had nothing ongå hem till sig go home
livsubstlife; livstid lifetimebörja ett nytt liv start a new life; bättra sig turn over a new leafge liv åt t.ex. rummet give life tota livet av ngn take sb's lifespringa för brinnande livet run for all one's worthför mitt liv kan jag inte begripa I can't for the life of me understandi hela mitt liv all my lifetrött på livet tired of lifevara vid liv be alivekomma ngn inpå livet lära känna ngn get to know sb intimatelymidja waist äv. på plaggvara smal om livet have a small waist, have a slender waistklänningsliv etc. bodiceoväsen row, noise; bråk fuss
© NE Nationalencyklopedin AB