Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

längreadjektivkomparativlonger osv.; jfr långgöra längre äv. lengthenen längreganska lång promenad a longish (rather long) walkjag har nu varit här en längreganska lång tid …for quite a long (for a considerable) timedagarna börjar bli längre the days are getting longer (are lengthening)adverbfurther äv. friare, farther (vanl. endast om avstånd); i tidsbetydelse vanl. longer; jfr äv. långt, längeman kan inte komma längreför vägen är spärrad you can't get any further…jag kan inte stanna längre I can't stay any longeråka en hållplats längre …a stop farther (further)han är inte lärare längre he is not a teacher any morelängre bakåt (ned, upp) further (farther) back (down, up)längre fram om tid later onlängre tillbaka i rums- o. tidsbetydelse further back
sedermeraadverblängre fram later on; efteråt afterwards
dygnsrytmsubstantiv~en, ~erbiol. circadian rhythmrubbad dygnsrytm vid längre flygresa jet lag
framdelesadverblängre fram later on; i framtiden in the future; hädanefter henceforth, henceforward
hotellgästsubstantiv~en, ~erhotel visitor (guest); på längre tid resident
nedlagdadjektiv-lagtinte längre i bruk disused, closed down; jfr vidare lägga nedunder lägga
gittaintransitivt verbgitte, gittatjag gitter inte höra på längre I can't be bothered to…
cykeltursubstantiv~en, ~erlängre cycling (vard. biking) tour; kortare bicycle (vard. bike) ride
1 locksubstantiv~en, ~arhår~ curl; längre lock [of hair]; korkskruvs~ ringlet
barnungesubstantiv~n, -ungarchild, kid; neds. bratjag är ingen barnunge [längre]! I'm not a child (kid) anymore!
© NE Nationalencyklopedin AB