Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

längreadjektivlonger; etc., se lången längreganska lång promenad a longish walk, a rather long walkjag kan inte stanna någon längre tid I can't stay for very long
adverbom rum vanligen further, farther vanligen om avstånd; om tid longerdu älskar mig inte längre you don't love me any morelängre fram a) om avstånd further on b) om tid later on
överresasubstcrossing; längre voyage, passage
sopborstesubstdust brush; med längre skaft broom
seglatssubstsegeltur sailing tour, sailing trip; längre sjöresa voyage
cykeltursubstlängre cycling tour; kortare cycle ride
1 locksubsthårlock curl; längre lock, lock of hair
framdelesadverblängre fram later on; i framtiden in the future
sängliggandeadjektivpå längre tid bedriddenvara sängliggande be confined to bed
gittaverbjag gitter inte höra på längre I can't be bothered to listen any more
inåtprepositiontowards the interior of
adverbinwardsgå längre inåt go further in
© NE Nationalencyklopedin AB