Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

lämnaverbleave; överge abandonge give; låta ngn få let sb have; räcka över hand, passlämna ett anbud på make an offer forlämna en förklaring offer an explanationlämna upplysningar provide information
verb och partikelverblämna ifrån sigge ifrån sig hand overlämna inhand; skicka send in; skrivelse give in; till förvaring leavelämna kvar ngtleave sth; oavsiktligt leave sth behindlämna tillbakareturnlämna utt.ex. paket hand out; t.ex. varor deliver; dela ut distribute
entreprenadsubstcontractlämna på entreprenad place a contract for
urinprovsubstlämna urinprov provide a specimen of urine
utrymmaverblämna evacuate; t.ex. hus vacateröja ur clear out
avskedsansökansubstresignationlämna in sin avskedsansökan hand in one's resignation
återställaverbi skick som förut restorelämna tillbaka replace, return
utanförprepositionoutside; framför before
adverboutsidelämna mig utanför! leave me out of it!
prisuppgiftsubstquotation < for>lämna prisuppgift state the price of, give the price of
övergeverbabandon; svika desert; lämna leave, forsake; ge upp give up
avgeverbge ifrån sig emit, give offge, lämna give; bekännelse, löfte make
© NE Nationalencyklopedin AB