Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

lämnatransitivt verb~de, ~tbege sig ifrån el. låta vara el. kvarlämna el. efterlämna leave; överge: abandon; dra sig tillbaka från (t.ex. sin tjänst, politiken) retire fromlämna ngn ensam hemma leave sb alone at homelämna sin plats åt ngn give up one's seat to sbdet har inte lämnat något spår [efter sig] …left any trace [behind]lämna ngn åt sitt öde leave sb to his (resp. her) fatege:allm. give; låta ngn få äv. let…have; bevilja el. t.ex. kredit el. rabatt äv. grant, allow; komma med äv.:t.ex. förklaring offer, present; t.ex. anbud make; tillhandahålla äv.:t.ex. upplysningar provide, furnishlämna ngt till ngn ge give (överlämna hand over) sth to sb; låta få let sb have sth; komma med bring sb sth; gå med take sth to sblämna svar give an answerjag måste lämna [in] min kostym på kemtvätt …have my suit cleaned, …take my suit to the cleaners
partikelverblämna avt.ex. varor deliver; passagerare drop, set down; mil. hand overlämna bakom sigleave…behind; bildl. äv. outgrow; distansera outdistancelämna bortlämna ifrån sig give away; skicka bort send outlämna bort ett barn, t.ex. för adoption give uplämna efter sigefterlämna leave; se vidare efterlämnalämna framöverlämna hand over; avlämna äv. deliverlämna ifrån sigge ifrån sig hand over; avhända sig el. skiljas från part with; avträda surrenderlämna igense lämna tillbakanedanlämna inallm. hand (take, skicka send) in; inkomma med äv. present, submit; t.ex. skrivelse el. skolskrivning give in; till förvaring leavevard., dra sig ur el. ge upp pack it in; kick the bucket, hand (cash) in one's chipslämna kvar ngtleave…; oavsiktligt leave…behindlämna tillbakareturn; ngt lånat äv. give back; t.ex. skolskrivning hand backlämna utt.ex. paket hand out; t.ex. varor deliver; från förråd o.d. issuelämna ut ngt till ngn äv. hand…over to sb; jfr utlämnalämna överledarskap o.d. hand over; se vidare överlämna
återlämnatransitivt verb~de, ~tskiljetecken mellan denna ref-group och föreg. IFL saknasse lämna tillbakaunder lämna
inlämnatransitivt verb~de, ~tskiljetecken mellan denna ref-group och föreg. IFL saknasse lämna inunder lämna
avlämnatransitivt verb~de, ~tlämna in el. t.ex. rapport hand in, present; se vidare lämna avunder lämna
avskedsansökansubstantiv=, en, -ansökningarbegära resignationlämna in sin avskedsansökan hand (give, send) in one's resignation
prisuppgiftsubstantiv~en, ~erhand. quotation < for>lämna prisuppgift state (give) the price of
urinprovsubstantiv~et, = el. ~er, lämna urinprov provide a urine sample
obeaktadadjektiv-aktat, ~eunnoticed, unobserved, unheededlämna obeaktad disregard, pay no attention to
inadverb (se också betonad partikel under respektive verb, t.ex. lämna inunder lämna); allm. in; in i huset o.d. insidehit (dit) in in here (there)in i vanl. intoin genom dörren walk in through…, enter by…
därhänadverbso farlåt det inte gå (komma) därhän! don't let it come to that!lämna…därhän leave…opendet får vi lämna därhän we must leave it at that
© NE Nationalencyklopedin AB