Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

läkemedelsubstantiv-medlet, =medicine, pharmaceutical (medical) product, drug, medicament; botemedel remedy
tablettsubstantiv~en, ~erläkemedel tablet, pill; karamell pastille, lozengeliten duk table (place) mat
botemedelsubstantiv-medlet, =remedy, cure <moti båda fallenskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasfor>; läkemedel äv. medicine
receptbelagdadjektiv-belagt…available (sold, dispensed) only on [a doctor's] prescriptionreceptbelagda läkemedel prescription drugs
verksamadjektiv~t, ~maallm. active; driftig energetic; arbetsam industrious, busy; om t.ex. läkemedel effective, efficacious; kraftig powerfulvara verksam som… work as…
beroendeadjektivoböjl.avhängig dependent <av (på) [up]on>vara beroende av (på) äv. depend [up]onvara beroende av läkemedel be dependent on (starkare addicted to) medicinesberoende a) på grund av owing (vard. due) to <att the fact that> b) avhängigt av depending on <om whether>substantiv~t, ~ndependence <av [up]on>; addiction <av to>
starkadjektiv~tallm. strong äv. gram.; kraftig powerful; fast el. om t.ex. hand el. karaktär el. tro firm; slitstark el. om t.ex. kläder el. möbler solid, durable, lasting; om krydda hot; verksam el. om läkemedel äv. powerful, potent; intensiv el. om t.ex. köld el. ljus el. längtan intense; om ljudel.röst loudstark färg bright (vivid) colour; kortsp. strong suiten bacill i stark förstoring a greatly enlarged (magnified)…starkt intryck äv. deep impressionen stor stark karl äv. a great big manstark köld bitter (intense) colddet starka könet the sterner sexstarka misstankar äv. grave suspicionsen stark personlighet äv. a forceful (dynamic) personalitystarka skäl good (powerful) reasonsstark ström om vatten äv. rapid currentstark tillströmning av studerande large influx…stark trafik heavy trafficvara stark i armarna have strong arms
© NE Nationalencyklopedin AB