Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

lägreadjektivlower; i rang etc. inferior <än to>
adverblower
poliskommissariesubstpolice superintendent; lägre chief inspectoramer. captain; lägre lieutenant
kommissariesubstpoliskommissarie superintendent; lägre chief inspector; amer. captain; lägre lieutenant
kriminalkommissariesubstdetective superintendent; lägre detective chief inspector
postanvisningsubsti Storbritannien för fixerat lägre belopp postal order; amer. money order
sjunkaverbsink; falla fall, drop; bli lägre subside; minska decreasepriserna har sjunkit prices have fallentemperaturen sjunker the temperature is fallingsjunka i pris go down in pricesjunka ihop falla ihop collapsesjunka ned i en fåtölj sink into an armchair
växlaverbt.ex. pengar changekan du växla 100 kronor åt mig? can you give me change for 100 kronor?växla en sedel cash a noteutbyta t.ex. ord, ringar exchangejärnv. shunt, switchskifta vary; ändra sig changebil. change gear; spec. amer. shift gearväxla till lägre växel change to a lower gear; om tåg shuntväxla om alternate
© NE Nationalencyklopedin AB