Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

lägligadjektivtimely; passande convenientkomma lägligt come at the right time
tillfällesubstnär ngt inträffar occasion; lägligt opportunity; slumpartat chancebegagna tillfället att (inf.) take the opportunity to (inf.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasseize the opportunity to (inf.)gripa tillfället el. ta tillfälleet i akt seize the opportunityför tillfället just nu for the time being; för närvarande at presentvid tillfälle ska jag… some time or other I will…vid det här tillfället on this occasionvid första bästa tillfälle at the first opportunity
lagomadverbnog just enoughdet är alldeles lagom saltat it is salted just rightkomma precis lagom i tid be just in time; lägligt come at the right moment
adjektivlagom avstånd at just the right distanceär det här lagom? a) is this enough?, is this about right? b) räcker det? will this do?skon är lagom åt mig the shoe fits meskon är precis lagom åt mig the shoe fits me exactly
substlagom är bäst everything in moderation
© NE Nationalencyklopedin AB