Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

läggningsubstkaraktär disposition; fallenhet bent
lynnesubstläggning temperament; sinnelag disposition
karaktärsubstcharacter; beskaffenhet nature, quality; läggning disposition; viljestyrka will-powerjag har dålig karaktär skämts. I've got no will-power
väsensubstnågots innersta natur essence; beskaffenhet nature; läggning character, disposition personlighetvarelse beingoväsen noise, rowmycket väsen för ingenting a lot of fuss about nothing, much ado about nothing
natursubstallm. naturedet ligger i sakens natur it is in the nature of thingsläggning disposition; karaktär characternatursceneri etc. scenery, natural scenerynaturen som skapande kraft etc. natureen vacker natur omgivning beautiful sceneryute i naturen out in the countrykomma ut i naturen get out into the countryside
© NE Nationalencyklopedin AB