Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

lägenhetsubstvåning flat; amer. apartment
bostadsrättsubstlägenhet, ungefär co-operative flat, co-operative apartment
tjänstebostadsubstlägenhet apartment attached to one's post, house attached to one's post; högre ämbetsmans official residence
treasubst (se äv. femmaför ex.)threetreans växel third gearvard., lägenhet three-room flat, three-room apartment
våningsubstlägenhet flat; amer. apartmentetage storey; våningsplan floorpå andra våningen en trappa upp on the first floor; amer. on the second floor
tvåasubst (se äv. femmaför ex.)two; i spel deucetvåans växel second gearvard., lägenhet two-room flat, two-room apartment
modernadjektivnutida modern, contemporary; tidsenlig up to date; på modet fashionablemodern lägenhet flat (apartment) with modern conveniences (vard. with mod cons)
ettasubst (se äv. femmaför ex.)oneettan el. ettans växel first gearkomma in som etta sport. come in firstvard., lägenhet one-room flat, one-room apartment
bostadsubstprivat hus house; hem home; våning flat, apartment; högtidligt residencehan saknar bostad he has not got a place to livesöka bostad look for a place to live; go house-hunting; lägenhet go flat-huntinghan träffas i bostaden som svar i telefon you can get hold of him at home
© NE Nationalencyklopedin AB