Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

lägesubstsituation, position; tillstånd state
västligadjektivfrån el. mot väst, om t.ex. riktning, läge westerly; om vind west, westerly; i väst western
nuvarandeadjektivrådande existingi nuvarande läge in the present circumstancesi nuvarande stund at the present moment
klarnaverbom himlen clear; om vädret clear up; ljusna brighten upbli klarare, om läge become clearer
östligadjektivfram el. mot öst, om t.ex. riktning, läge easterly; om vind east, easterly; i öst eastern
sydligadjektivfrån el. mot söder, om t.ex. riktning, läge southerly; om vind south, southerly; i söder southern
nordligadjektivfrån el. mot norr, om t.ex. riktning, läge northerly; om vind north, northerly; i norr northern
kärvadjektivkärva tider hard timesett kärvt läge a difficult situationett kärvt lås a stiff locken kärv låda a drawer that gets stuck
framadverbom rörelse: framåt, vidare on, along, forward; till platsen (målet) therejag måste fram! I must get through!kom fram! a) ur gömställe, led m.m. come out! b) hit come here!ta fram take outända fram dit all the way thereända fram till… as far as…fram och tillbaka there and back; av och an to and froom läge: framtill forward, in fronttidlängre fram later onfram på hösten later on in the autumnlångt fram på dagen late in the daytill långt fram på natten until well into the night
2 ompreposition'omkring' round; spec. amer. aroundha en halsduk om halsen have a scarf round one's neckfalla ngn om halsen fall on sb's neckjag är kall om händerna my hands are coldom läge ofnorr om north ofpå, om tidom dagen (dagarna) in the daytime, by daytvå gånger om dagen twice a dayom fredagarna on Fridaysom morgnarna in the morningåret om all the year roundinom, om tidom ett år in a year, in a year's timei dag om sex veckor six weeks from today'angående' etc. about, ofhistorien om the story about (of)'över' (ämne etc.) onföreläsa om lecture on'på', om antalen grupp om 40 personer a group of 40 people
adverb'omkring'en bok med papper om a book wrapped in paperhelt om! about turn!höger om! right turn!'på nytt'måla om repaintmånga gånger om many times overgöra om re-make
© NE Nationalencyklopedin AB