Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

substantivoböjl.lee; skydd mot vinden sheltersitta i …on the lee side (the leeward)i för vinden sheltered from…där ligger du i bildl. that (he etc.) puts you in the shade, doesn't it (doesn't he etc.)?; now you've met your match
lugnsubstantiv~etom vatten o. luft calm; shelter; ro el. frid peace; sinnesjämvikt calm; fattning composure; självbehärskning self-control, self-possessionlugnet före stormen the lull (calm) before the stormlugn i stormen! take it easy!, don't get excited!, hold your horses!bevara lugnet keep calmi lugn och ro in peace and quietadjektiv~tcalm; stilla quiet; fridfull peaceful; inte orolig (om person, pred.) easy in one's mind; fattad composed; med bibehållen behärskning self-possessed; om mönster quiet; om färg subdued, quietdå kan jag känna mig lugn that sets my mind at restpatienten har haft en lugn natt …restful nightmed lugnt samvete with an easy consciencei de lugnaste vattnen går de största (fulaste) fiskarna still waters run deep
© NE Nationalencyklopedin AB