Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

kysssubstantiv~en, ~arkissvard., slag knock, bonk, wallopfå [sig] en kyss get a knock (etc.)
2 pusssubstantiv~en, ~arkyss kiss
ljudligadjektiv~tallm. loud; om t.ex. örfil resounding; om kyss smacking
arslesubstantiv~t, arslenvulg. arse; amer. ass; som skällsord arsehole; amer. assholekyss mig i arslet! kiss my arse (amer. ass)!, up yours!
kyssatransitivt verbkysste, kysstkisshan kysste henne på munnen (hand[en]) he kissed her on the mouth (kissed her hand)kyssa ngn till avsked kiss sb goodbyevulg.kyss mig [i arslet]! Up yours!
© NE Nationalencyklopedin AB