Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

kynnesubstantiv~t, ~n[natural] disposition, temperament; character, nature äv. om t.ex. landskap
tilltalandeadjektivoböjl.attractive, pleasing, pleasant; om t.ex. förslag acceptable; passande ngns kynne congenial <föri samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto>
andasubstantiv~nandedräkt el. andetag breathdra efter andan draw (gasp for) breathge upp andan expire, give up the ghosthålla andan hold one's breathhämta andan catch (recover) one's breathtappa andan lose one's breathhan kom springande med andan i halsen …all out of breathstämning el. kynne el. andemening vanl. spirit; jfr ex.en anda av samförstånd a spirit of understandingandan i laget är god the team spirit is goodde är samma andas barn ung. they are kindred spiritsnär andan faller på when the spirit moves me; friare when I am in the mood
natursubstantiv~en, ~erallm. nature; läggning el. kynne o.d. äv. disposition, temperament; geografisk beskaffenhet äv. geography; natursceneri o.d. [natural] scenerynaturen som skapande kraft o.d. naturekomma ut i naturen …the country[side]Sveriges natur nature in Swedenen vacker natur omgivning beautiful scenery, a beautiful landscapeett stycke vild natur a stretch of wild naturefrågor av allmän natur questions of a general nature (character)det ligger i människans natur [att (+ inf.)] it is inherent in human nature [to + inf.]det ligger i sakens natur [att man…] it is in the nature of things (is quite natural) [that…]ute i naturen in the countryside; utomhus out of doors, in the openvara försiktig till sin natur (av naturen) be wary by nature (constitution)
© NE Nationalencyklopedin AB