Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

kvinnligadjektiv~tav el. för ~t kön female; framför yrkesbeteckning vanl. woman; jfr ex.; typisk el. passande för en kvinna feminine; spec. om [goda] egenskaper el. ~ av sig womanly; avsedd för kvinnor el. sysselsättning women's, ladies' bägge endast attr.; om man, neds. womanish; starkare effeminatekvinnlig arbetskraft female labourkvinnlig fägring feminine beautykvinnlig läkare woman (lady) doctorpl. women resp. lady doctorskvinnlig rösträtt women's suffrage, votes (pl.) for women
skådespelaresubstantiv~n, =actor; kvinnlig äv. actress
uppassaresubstantiv~n, =servitör waiter; kvinnlig waitress; på båt o. flyg steward; kvinnlig stewardess
försäljaresubstantiv~n, =manlig salesman; kvinnlig saleswoman; salesperson; säljare seller
infibulationsubstantiv~en, ~ertyp av traditionell kvinnlig omskärelse infibulation
presstalesmansubstantiv~nen, -mänvard. [press] spokesman (spokesperson, kvinnlig äv. spokeswoman), press officer
yrkesvalsläraresubstantiv~n, =careers master; kvinnlig careers mistress; amer. guidance (careers) teacher
talesmansubstantiv~nen, -mänspokesman, spokesperson; kvinnlig äv. spokeswoman <för i samtliga fall of (for)>
tronföljdsubstantiv~en, ~er[order of] succession to the thronekvinnlig tronföljd female succession to the throne
nyhetsankaresubstantiv~t, = el. ~nradio. el. TV. anchor|manpl.-men, kvinnlig anchor|womanpl.-women
© NE Nationalencyklopedin AB