Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

kvinnligadjektivav kvinnligt kön female; typisk för en kvinna feminine; kvinnlig av sig womanlykvinnlig läkare woman doctor
försäljaresubstsalesman; kvinnlig saleswoman; kvinnlig el. manlig salesperson
arvingesubstheir; kvinnlig heiress
bartendersubstbartender, barman; kvinnlig barmaid
klassföreståndaresubstform master; kvinnlig form mistress; amer. homeroom teacher
talesmansubstspokesman <för of, for>; kvinnlig spokeswoman; av bägge könen spokesperson
bildläraresubstart teacher, art master; kvinnlig art teacher, art mistress
rektorsubstvid skola headmaster; kvinnlig headmistress; vid institut el. fackhögskolor principal, directorspec. amer. principal
polissubstmyndighet police ((med verb i pl.))polisman policeman, police officer; amer. vanligen patrolmankvinnlig polis policewoman
© NE Nationalencyklopedin AB