Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

kvaradverbpå samma plats som förut still there, still here; lämnad left, left behindbli (finnas, stanna, vara) kvar remainha kvar behålla keephar vi långt kvar? av vägen are we far off?låta ngt ligga (stå) kvar där leave sth theredet är mycket kvar there's a lot left
barnasinnesubsthan har barnasinnet kvar he is still a child at heart
återståverbremain; finnas kvar be left, be left overdet återstår att bevisa it remains to be proved
ståplatssubstståplatser utrymme standing roomståplats på idrottsanläggning in the standing-room sectiondet finns bara ståplatser kvar there are only standing-room tickets left
liggandeadjektivlying; vågrät horizontalbli liggande om sak, ligga kvar remain; bli kvarlämnad be left; inte göras färdig remain undone
glömmaverbglömma el. glömma bort forgetglömma kvar ngt leave sth behindjag har glömt böckerna I have forgotten my books
stannaverbbli kvar staystanna över natten stay the nightstanna borta stay awaystanna hemma stay at homebli stående stop; avsiktligt om fordon pull upstanna tvärt stop shortklockan har stannat the clock has stoppeddet stannade vid hotelser it got no further than threatshejda stop
verb och partikelverbstanna avstop, ceasestanna kvarremain
kakasubstsmåkaka biscuit; amer. cookietårta, sockerkaka etc. cake; finare bakverk pastryman kan inte både äta kakan och ha den kvar ordspr. you can't have your cake and eat it
sin (sitt, sina)pronomen (tillsammans med ett subst.) his, her, its; (syftande på flera ägare) their; (med syftning på 'one') one's (självst.): his, hers, its, theirssina ställen (håll) in places, here and theresin tid förr formerlynågon har glömt kvar sin väska somebody has forgotten his (vard. their) bag
levaverblive; vara i livet be aliveleve Konungen! long live the King!levatillbringa sitt liv spend one's lifeleva ett bra liv lead a good lifeleva av (på) ngt live on sthleva sig in i ngt enter into sthleva kvar live on, survive
© NE Nationalencyklopedin AB