Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

kvantitetsubstantiv~en, ~erquantity; mängd äv. amount
ögonmåttsubstantiv~et, ha bra ögonmått have a sure eyeefter ögonmått by eyemäta upp t.ex. en kvantitet efter ögonmått …by rule of thumb
skvättsubstantiv~en, ~ardrop; som skvätt ut splashen skvätt som kvantitet a drop [or two], a few dropsen skvätt whisky (cognac) äv. a dash (spot) of whisky (brandy)han grät en skvätt he had a little cry
partisubstantiv~et, ~erdel part äv. mus.; avdelning section; av bok passagehand., kvantitet lot; varusändning consignment, parcel; speciellt sjö. äv. shipment; kvantitet quantity <alla medskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasof framför följande ord>i parti och minut [by] wholesale and [by] retailpolit. partyspel~ gameett parti schack a game of chessspela ett parti bridge play (have) a game (round) of bridgegifte matchhan är ett gott (bra) parti he is an eligible (a good) matchta parti för ngn el. ta ngns parti take sb's part (side), side with (stand up for) sb
liten (jfr litet, mindre, minst, smått)adjektivlitet, best. mask. lille, best. fem. lilla, pl. småallm. small (vanl. som beton. best. till konkr. subst. o. subst. som betecknar antal, kvantitet, pris o.d.)
allm. little (som best. till abstr. subst. o. speciellt tillsammans med känslobetonade subst. o. adj.)
ytterst liten tiny, minute, diminutive, wee; kort short; obetydlig slight, insignificant; futtig petty
de små obeton. barnen the little onestacksam för minsta lilla bidrag …the least little contributionen litenbeton. bit a small biten litenliten bit a tiny (teeny weeny) biten litenobeton. bit a little [bit]följa med ngn en liten bit …a little wayliten bokstav small (typogr. lower-case) letterlilla du! my dear!din lilla (lille) dumbom! you little fool!ett litet fel har smugit sig in a slight error…små framsteg little advance (progress) (sg.)ett sött litet hus a pretty little housei liten skala on a small scalemed små steg with short stepsstanna en liten stund …a little whilelilla visaren på klockan the short (little) handkänna sig liten feel smallnär jag var liten when I was small (little)
substantiven ~, pl. småhon väntar en liten …a babystackars liten! poor little thing (mite)!redan som liten even as (when quite) a child
den lille (lilla), se lillenresp. lillandet lilla som finns kvar what little…
de små barnen the little onesstora och små great and small, children and grown-ups (adults)
© NE Nationalencyklopedin AB