Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

kvalitetsubstquality
otillräckligadjektivom kvantitet insufficient; om kvalitet inadequate
sorteraverbsort; efter kvalitet sort, grade, classify <efter according to>sortera under a) lyda under be subordinate to, be under the control of b) höra under belong under, come undersortera under rubriken… come under the heading of…
© NE Nationalencyklopedin AB