Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

kvalifikationsubstantiv~en, ~erallm. qualification
meritsubstantiv~en, ~erkvalifikation qualification <för for>; plus recommendation; förtjänst merithan har bättre meriter äv. he is more qualified
förutsättningsubstantiv~en, ~arvillkor condition, prerequisite <föri båda fallenskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasof>; vad som krävs requirement; grundval bas|ispl. -eskvalifikation qualificationha alla förutsättningar att lyckas have every chance of succeedingsakna förutsättningar för ngt lack the [necessary] qualifications (prerequisites) for sthskapa förutsättningar för create opportunities forunder förutsättning att… på villkor att on condition (the understanding) that…; förutsatt att on the assumption that…
© NE Nationalencyklopedin AB