Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

kväljningsubstantiv~en, ~ar, kväljningar sickness, nausea båda sg.få (ha) kväljningar be sick, feel queasy; amer. feel sick at (to, in) one's stomachkväljningar av ngt be nauseated by sthman får kväljningar bara man ser det the mere sight of it is enough to make one sick
© NE Nationalencyklopedin AB